Werkstuk ‘The battle of the sexes’

2008bu5460_jpg_ds
1.Algemene inleiding

In deze taak ‘ the battle of the sexes’ beschrijf ik graag mijn kunstwerk. ‘ Long-Suffering’ van Margaret Cameron. Ik beschrijf als eerste de context van de foto ( wie is Margaret Cameron, waar is de foto gemaakt, waarom is de foto gemaakt,…), nadien onderzoek ik de technieken die gebruikt zijn om deze foto te maken ( o.a. met het ‘DNA van PK’.), als laatste analyseer ik ook hoe de vrouw wordt voorgesteld in die periode, op de foto. In mijn tweede deel van deze taak pas ik de analyse van Mulvey toe.

1.1.Opdracht deel 1: beschrijving kunstwerk

1.1.1. Wie is Margeret Cameron?

Margeret Cameron. ( 1815-1879), een Brits fotografe en niet onbelangrijk een Christen. Ze was mama van zes kinderen.(= het motief waarom ze vaak ‘Madonna met kinderen’ fotografeerde.)  Hoewel ze maar een elftal jaren actief was als fotografe heeft Margeret Cameron toch een invloed in de ontwikkeling van de fotografie gehad. Door haar afgesneden portretten, ontstond veel later ‘ de pasfoto’.
In haar beginjaren als fotografe, begon ze al snel aan een serie ter illustratie van negen christelijke deugden. (Deze serie leek op Renaissanceschilderen). In 1865 schenkt ze haar verzameling van de negen deugden aan het Britisch museum. ( Waaronder Long-Suffering)
Cameron portretteerde haar modellen steeds verschillende malen na elkaar, waardoor ze een heel intieme stijl ontwikkelde, waarin een suggestie van vaagheid ontstond door het onscherp stellen van haar lens, de krasjes en sporen van het maakproces.
Cameron maakte voornamelijk portretten en illustratieve allegorieën op religieuze en literaire werken. Ze portretteerde familie, vrienden, kennissen steeds in Bijbelse, historische context, kijk maar naar de foto ‘ Long-Suffering’ waar  Mary Hillier, beter gekend in  als, ‘Mary Madonna’, de huismeid  was van Cameron.

1.1.2 Een beetje achtergrondinformatie….

De foto ‘Long-Suffering’ is gemaakt in 1865, te Freshwater ( Isle of Wight-Engeland)
Deze foto is 1 van de 13 foto’s uit de serie van de 9 Christelijke deugden, de ‘Vruchten van de Geest’. ( liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing). Met haar foto wil ze een levensbeschouwelijke en Christelijke kijk op het leven benadrukken. Het psychische contact tussen moeder en kind op Christelijke wijze. De blonde haarlokken die over de blote schoudertjes vallen, de naaktheid van de kinderen die heel contrasterend worden weergegeven met de maagdelijke Madonna in lange klederdracht.Het meisje rechts kruist haar handen om aan te tonen dat ze bid tot Jezus en het meisje links heeft een houten kruis vast dat de naar de Bijbelse figuur John baptist linkt.

1.1.3 De verschillende technieken

Het is een grijs-zwarte, vage en donkere foto. Het is niet duidelijk waar de foto getrokken is. De foto is getrokken in piramidale compositie waarin de contravorm een grijs-zwarte achtergrond heeft. Mary Madonna met haar twee kinderen is de vorm van het portret. Mary Madonna leunt lichtjes op het hoofd van het rechter meisje op de foto. Het zijn duidelijk organische vormen. Door de duidelijke begrenzing in de foto tussen vorm en contra vorm, zou ik kunnen schrijven dat er duidelijke contouren zijn. Er is geen beweging zichtbaar op de foto.
Cameron maakt vaak gebruik van een zekere vaagheid van de lens om een intieme sfeer te creëren. Als je inzoomt op de foto zie je ook hier kleine onzuiverheden/stofjes op de lens.
De uitdrukking op de gezichten toont in mijn interpretatie bij de Madonna verdriet of weemoed, bij de kinderen eerder vermoeidheid, angst of verveling.

1.1.4 Presentatie van de vrouw op de foto

In ‘Long-suffering’ van Margaret staat de vrouw centraal in beeld.. Ze kijkt, naar mijn interpretatie, met een bepaalde droefheid, waarbij ze lichtjes naar de rechterhoek ( voor de kijker) kijkt. De Madonna/moeder heeft een lange klederdracht. Haar haren zijn bedekt.
Het is voor mij als ‘kijker’ niet duidelijk waar de foto getrokken is. Zowel de achtergrond, als de plaats en setting zijn voor mij onduidelijk. Is dit binnenshuis getrokken?
Uit de foto kan ik afleiden dat de vrouw op de foto nog steeds de rol van huismoeder heeft en zorg moet dragen voor de kinderen. Zelf was Cameron heel Christelijk, duidelijk zichtbaar in haar stijl van fotograferen.

2. Opdracht deel 2: Analyse kunstwerk

Ook bij het tweede deel van de taak past nog steeds bij ‘ the battle of the sexes’.  Zijn vrouwen in de kunstwereld ook gelijk gesteld aan mannen? Hoe worden vrouwen voorgesteld in ‘Hollywood’ films? Hoewel vrouwen steeds meer rechten krijgen, blijft er in hedendaagse videoclips en in films iets heel duidelijk. Mulvey beschrijft een analyse van ‘de blik’. Hoe kijken mannen en vrouwen in een film, hoe worden ze bekeken in de film? Ze gaat op onderzoek en beschrijft hoe in hollywood films de focus op het vrouwelijke schoon ligt. Na veel onderzoek stelt ze een theorie op. Een feministische filmtheorie.

Ik probeer in mijn analyse uit te leggen waarom ik de femenistische filmtheorie van Mulvey niet/bijna niet kan toepassen op de foto van Cameron.

Als eerste heb ik het over ‘de zuigende werking van een film’ en scopofolie.  Deze zijn niet toepasbaar op de foto aangezien we dit aspect, alleen gebruiken in film. Er is geen donkere zaal bij het bekijken van de foto, de kijker wordt niet meegezogen in het verhaal. Je kan niet ongegeneerd naar de foto kijken, door allerlei omstandigheden wordt je hier onderbroken.  De foto is een momentopname. Je kan er natuurlijk wel een verhaal bij verzinnen maar echt in het verhaal kan je niet mee genomen worden.

Ook de drievoudig mannelijke blik kan ik hier niet op toepassen. Er staat geen mannelijk personage op de foto, de fotografe is een vrouw. Je kan dus geen mannelijke positie innemen.

Het vrouwelijke lichaam ( dat van de Madonna op de foto) wordt wel gefragmenteerd weergegeven. Ik bedoel hiermee, de madonna heeft een lange klederdracht aan en sluier op haar hoofd. Wat in die tijd symbool stond voor kuisheid. Je ziet in principe niks in naakte fragmentatie, zoals we het in hedendaagse fotografie of films zouden kennen, maar het was in die tijd wel heel belangrijk dat vrouwen tot het huwelijk hun maagdelijkheid gingen bewaren, vandaar de sluier op het hoofd van de Madonna. Dit zou eventueel tot de verbeelding kunnen spreken. ‘Hoe ziet de vrouw er onder de sluier/lange klederdracht uit?’. Zeker wanneer we in contrast de twee meisjes zien zitten met blote schoudertjes. Toch, is ook dit geen passend onderdeel.

Mannen kijken, vrouwen worden bekeken. ‘De vrouw wordt gereduceerd  als object om naar te kijken’ Hierop staat inderdaad een vrouw afgebeeld, als ik de historische achtergrond lees, dan kan je stellen dat vrouwen nog steeds ‘minderwaardig’ zijn aan de man, ze moeten voor de kinderen en het huishouden zorgen. Maar ook hier, de vrouw staat niet op de foto om percé bekeken te worden.

Het castratiecomplex kan ik ook niet linken. Er is geen voyeuristische blik bij het naar de foto kijken, het kan dus ook niet verontrustend zijn. Maar we kunnen toch stellen dat de vrouw in die tijd toch anders was of anders hoorde te zijn dan de man. De vrouw draagt een sluier en lange klederdracht, de man destijds niet. Moest de voyeuristische blik en de ‘ castratie’ aanwezig zijn bij deze foto zouden we sadisme en fetisjisme ook kunnen linken. Dit is hierbij echter niet het geval.
Sadisme ( een vorm van een narratieve structuur, op de ‘ erotische blik’ volgt geweld, een slecht einde), kan ik hier niet bij toepassen. Ook fetisjisme ( de vrouw wordt voorgesteld als een lustobject) is hier duidelijk niet het geval.

Spiegelfase zou ik eventueel nog kunnen toepassen: Dit is één van de 13 foto’s van de 9 deugden, in die tijd was het Christelijke leven, de Bijbel, Jezus en Bijbelfiguren heel belangrijk. Wanneer je naar de foto kijkt zie je het maagdelijke, de eenvoud en de Bijbel (het houten kruis, de gevouwen handen,…) centraal staan. De kijker kijkt als het ware naar een ‘perfect’ portret.

Ik kan dus wel duidelijk besluiten dat de theorie van Mulvey niet past bij de foto van Julie Margeret Cameron. De foto is heel sober, weinig tot geen naaktheid, braaf en toont duidelijk de Christelijke waarden en normen. Je zou je er als het ware enkel kunnen aan spiegelen.

3. Bronnen
Wikipedia.(2016,oktober 6).File Julia Margaret Cameron
( British,born India-Long-suffering).
Opgehaald van Wikipedia:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Julia_Margaret_Cameron_
(British,_born_India_-_Long_-_suffering_-_Google_Art_Project.jpg

Victoria&Albert museum.(2016,oktober,31).Long suffering-fruits of the spirit.
Opgehaald van:http://collections.vam.ac.uk/item/O98843/
long-suffering-fruits-of-the-photograph-cameron-julia-margaret/

MSK,Gent(unknown date).Julia Margaret Cameron. Opgehaald van: http://www.mskgent.be/nl/tentoonstellingen/
julia-margaret-cameron/julia-margaret-cameron

Cox, J.& Ford, C. ( 2003). Julia Margeret Cameron. Los Angeles: Suite/ Getty Publications
https://books.google.be/books?id=J_5GAgAAQBAJ&pg=PA538&lpg
=PA538&dq=long+suffering+julia+margaret+information&source=bl&ots
=iCY0CrgspI&sig=GQus-DCzb4VWNt_hWzAU6dm0N7M&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwi1jbuZ-bfQAhVEVhoKHbBJAv0Q6AEIRjAF#v=onepage&q=long%20suffering&f=false

Buikema, R., & Van der Tuin, I. (2007). Gender in media, kunst en cultuur. Bussum: Coutinhou

Smelik,A.( unknow date). Lara Croft,Kill Bill en de strijd in theorie in femenistische  filmwetenschap. Opgehaald van pdf bestand: http://www.annekesmelik.nl/Buikema0001.pdf

 

 

 

 

Advertenties