Opdracht 2: Arthur in de rode ridder.

Koning arthur in de rode ridder

 

Onze eerste opdracht leerde ons dat koning arthur een persoon is die vooral gevormd werd door verschillende verhalen, mythes en legenden. Zijn oorsprong is dan ook moeilijk te achterhalen. Het is waarschijnlijk dat Koning arthur een combinatie is van verschillende personen die in der loop der tijd bij mekaar werden gevoegd. Maar waar ligt de grens tussen legende en werkelijkheid. En wat zijn de verschillen tussen de Arthur die net als ons rondliep op de wereldbol en de Arthur die we kennen uit literatuur zoals die uit de rode ridder? We onderzoeken het in de volgende tekst.

 

Hoe werkelijkheid legende kwam

Verhalen werden vroeger vooral mondeling in de herberg of rond het haardvuur van generatie op generatie doorverteld. Wanneer we iets doorvertellen zijn we dan ook snel geneigd van onze eigen versie te maken van het verhaal, dit soms per ongeluk maar vaker om meer spanning in het verhaal te steken zodanig dat de luisteraar meer geïnteresseerd zou zijn. Zo ging het ook met het verhaal van Arthur, hij leefde lang voor mensen konden lezen en schrijven en wanneer hij uiteindelijk in een geschrift werd vernoemd was zijn verhaal al sterk aangepast.

 

 Een held of toch gewoon een man?

Over de oorspronkelijke Arthur is er weinig bekend, sommigen beweren dat het een keltische godheid was, anderen beweren dat het een normandische koning was, ook word er gedacht dat arthur een romeinse generaal kon zijn die arthorius hete. De meeste mensen vermoeden dat hij een normandische koning was die vele veldslagen won en te’n strijde stierf. Het was dus een en gedreven vorst die ook wel eens zijn handen durfde vuil maken. Arthur bracht zijn land veel roem en overwinningen toe en behaalde daardoor waarschijnlijk een heldenstatus.

Wat op valt is dat de originele arthur zelf mee vocht in zijn oorlogen hij werd dus niet beschouwd als de koning die zijn troepen van op zijn troon aanstuurt maar een koning die dapper naast zijn ridders mee streed, en dat maakte hem waarschijnlijk enorm populair.

 

Arthur in de rodde ridder, en de verschillen met de oorspronfkelijke Arthur

 In de rode ridder speelt Arthur een belangrijke rol, er is zelfs een heel verhaal aan hem gewijd. In het verhaal is arthur de wijze heer die zijn ridders op gevaarlijke queestes stuurt. Hij is een wijs en ouder man die veel respect afdwingt bij zijn omstaanders. De Quueste in het verhaal is dan ook het allom bekende verhaal waarbij Athurs geliefde moet worden bevrijdt uit de handen van de vijand.

 In tegenstelling tot de originele persoon is deze Arthur een rustige man die zich niet snel in het strijdgewoel zal mengen. Het verhaal is dan ook in een zeer nadrukkelijke manier geromantiseert en een vrouw word op de voorgrond geschoven. Dit om de vroomheid in het licht te zetten die een ware held moet bezitten. Naar de vaak jonge lezers is dat dan ook een goed voorbeeld.

 

Bibliografie

  1. Koning Arthur. (2015). Opgehaald van De rode ridder: http://www.roderidder.net/nl/46-uitgaven/albums/376-019-koning-arthur